Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, boekingen en overeenkomsten van huur die gesloten worden via Villa Services.

Villa Services bemiddelt namens de eigenaren bij het verhuren van de vakantiehuizen.

Algemeen

Onder vakantiehuis, ook wel aangeduid als villa, vakantiewoning, woning, huis of appartement, wordt verstaan het vakantiehuis, met erf, zwembad, opstallen, inboedel, alsmede alle bijbehorende overige roerende en onroerende goederen.

De persoon die de reservering en de boeking doet, verklaart bevoegd te zijn de huurovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden tot stand te brengen namens alle overige personen die deelnemen aan de reservering en de boeking. De persoon die de reservering en de boeking doet, dient tevens een van de personen te zijn die het huis betrekt.

Onder huurder wordt verstaan degene die de reservering en de boeking doet, alsmede degenen namens wie de reservering en de boeking wordt gedaan.

Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar, alsmede degenen die namens hem gemachtigd zijn.

Onder verhuurder wordt verstaan de verhuurder, alsmede degenen die namens hem gemachtigd zijn.

De beheerder is degene die het vakantiehuis namens de eigenaar beheert.

Uw boeking aanvragen

Indien u een vakantiehuis hebt geselecteerd en uw aankomst en vertrek data hebt ingevuld klikt u vervolgens op de knop ‘Nu boeken’.

Er verschijnt een nieuwe pagina. Bovenaan de pagina staat:´Uw boekingsaanvraag´. U controleert of de aankomst datum en de vertrekdatum correct zijn ingevuld. Vervolgens vult u het aantal personen in dat in het vakantiehuis zal overnachten. U vult van deze personen in: de naam, de leeftijd en het geslacht.

Onder uw gegevens vult u uw eigen gegevens in: uw naam, uw adres, uw email en uw telefoonnummer. Indien u Opmerkingen heeft dan kunt u deze invullen. Klik op het kleine vakje om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Klik nu op ‘Boeking controleren’.

Er verschijnt nu een nieuwe pagina met de door u ingevulde gegevens. Controleert u a.u.b. of alle gegevens correct zijn ingevuld. U controleert ook of de huurprijs correct is. Als alle gegevens correct zijn, klik u dan nogmaals op het kleine vakje onderin om dit te bevestigen en dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden. Klik nu op ‘Boekingsaanvraag bevestigen’. Uw boekingsaanvraag wordt naar ons verzonden. Er verschijnt een melding op uw scherm dat uw boekingsaanvraag naar ons is verzonden.

Zodra wij uw boekingsaanvraag hebben ontvangen zullen wij persoonlijk nagaan of uw vakantiehuis voor de door u aangevraagde huurperiode beschikbaar is. We streven ernaar u hieromtrent binnen 1 werkdag te informeren.

Uw boeking bevestigd

Indien het vakantiehuis beschikbaar is, dan ontvangt u van ons een bericht per email met de boekingsbevestiging en de factuur. Daarmee is de boekingsovereenkomst tot stand gekomen. Indien het vakantiehuis niet beschikbaar is, dan zullen wij trachten u een of meer vergelijkbare vakantiehuizen aan te bieden. Uiteraard bent u vrij om dit aanbod niet te accepteren.

De aankomst- en vertrekdagen

Het verschilt per vakantiehuis welke aankomst- en vertrekdagen zijn toegestaan. In het hoogseizoen (de maanden juli en augustus) accepteren veel eigenaren slechts boekingen van een zaterdag op een zaterdag. Dit geldt echter niet bij alle vakantiehuizen. Buiten het hoogseizoen accepteren de meeste eigenaren ook andere dagen van de week als aankomst- en/of vertrekdag.

Indien u uw wensen m.b.t. uw aankomst- en vertrekdagen aan ons doorgeeft, dan doen wij ons best om een geschikt vakantiehuis voor u te vinden.

De huurprijs

Als u een vakantiehuis hebt geselecteerd en u vult de Aankomst- en de vertrekdatum in, dan verschijnt de Huurprijs op uw scherm. De huurpijzen per week zijn ook in een tabel weergegeven. Indien u langer dan een week huurt, dan wordt de huurprijs naar rato hoger.

Het getoonde bedrag is de totale huurprijs inclusief het Villa Services pakket. Wij melden u direct de inclusief prijs. Dat is wel zo helder! U kunt dus direct zien wat de totale kosten zijn. Er zijn bij ons geen onverwachts bijkomende kosten!

Hieronder kunt u een voorbeeld zien van een Villa Services pakket.

Villa Services pakket:
 • Bedlinnen
 • Handdoeken om u af te drogen na het douchen en het handen wassen
 • Keukenlinnen
 • Professionele eindschoonmaak
 • Kosten van gas, water en licht
 • Gebruik van de airconditioning
 • Boekingskosten
 • Lokale Beheerder (bereikbaar in geval van problemen ter plaatse)
 • SGR consumentenbijdrage

De kosten voor het Villa Services pakket zijn reeds verwerkt in de huurprijs. Indien u dit vakantiehuis boekt, dan betaalt u alleen de huurprijs. U krijgt dus wel alle diensten van het Villa Services pakket, maar u hoeft daar niets voor bij te betalen.

Al onze prijzen zijn reeds inclusief btw.

Alle op de website vermelde huurprijzen zijn onder voorbehoud. Wij doen zoveel mogelijk ons best om de huurprijzen correct te vermelden, echter de huurprijzen zijn pas definitief nadat wij deze hebben bevestigd.

Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij extra diensten voor u regelen die nog niet zijn inbegrepen in de huurprijs, zoals bijvoorbeeld:

 • Extra schoonmaak
 • Baby bedjes(s)
 • Baby eetstoel(en)
 • Zwembad verwarming (indien mogelijk)
 • Extra opklapbed plaatsen (indien toegestaan)
 • Andere diensten op aanvraag

Indien u één of meer van deze extra diensten wenst, gelieve dit bij uw boekingsaanvraag bij de Opmerkingen te vermelden.

In de meeste vakantiehuizen is airconditioning aanwezig. Meestal zijn de kosten van het gebruik hiervan wel inbegrepen in de huurprijs, echter soms is dit niet het geval. Bij de vakantiehuizen waarbij het gebruik nog niet is inbegrepen in de prijs staat dit bij de beschrijving vermeld.

In de koudere maanden van het jaar (november-maart) zijn de verwarmingskosten bij sommige vakantiehuizen nog niet inbegrepen in de prijs. Als dat het geval is, dan verschillen de verwarmingskosten per huis en zijn deze kosten op aanvraag.

Er is geen schoonmaak inbegrepen van uw vakantiehuis gedurende uw verblijf. Op aanvraag en tegen extra betaling kan er bij de meeste vakantiehuizen voor u worden geregeld dat er gedurende uw verblijf wordt schoongemaakt. Indien u dit wenst dan kunnen wij u op aanvraag informeren omtrent de extra kosten.

Bij sommige vakantiehuizen kan het zwembad op aanvraag en tegen extra betaling worden verwarmd. Indien zwembadverwarming mogelijk is, dan is dit altijd op aanvraag en tegen extra kosten.

De waarborgsom

De hoogte van de waarborgsom staat bij de beschrijving van het vakantiehuis vermeld. De waarborgsom dient voor aanvang van de huurperiode door de huurder te worden betaald. Villa Services incasseert en bewaart de waarborgsom namens de eigenaar.

Indien er na uw verblijf geen schade is geconstateerd aan het vakantiehuis en de inboedel, en er anderzijds ook geen extra kosten verrekend dienen te worden, dan zal de huurder de waarborgsom 2 weken na afloop van de huurperiode in zijn geheel terug ontvangen; anders zullen de schade en de eventuele extra kosten met de waarborgsom worden verrekend.

Indien er extra tijd nodig is voor de eindschoonmaak, worden de kosten hiervan verrekend met de waarborgsom. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien: het vakantiehuis niet netjes en schoon wordt achtergelaten, de vaat niet is gedaan, er zwerfvuil in of rondom het huis is, het vuilnis niet is weggebracht naar de vuilcontainers aan de openbare weg, etc.

Het voldoen van de waarborgsom en het restitueren ervan is een zaak tussen de huurder en de eigenaar/de beheerder. Villa Services is niet aansprakelijk voor restitutie van de waarborgsom, noch voor geschillen voortvloeiende uit het betalen dan wel restitueren van de waarborgsom.

De betalingen

Na verzending per email van het bericht met de boekingsbevestiging en de factuur, dient Villa Services binnen 7 dagen 35% van de huursom te hebben ontvangen. De overige 65% van de huursom vermeerderd met de waarborgsom dienen uiterlijk 7 weken voor aanvang van de huurperiode aan Villa Services te zijn voldaan.

Bij boekingen die worden gedaan minder dan 8 weken voorafgaand aan de huurperiode, dienen de volledige huursom en de waarborgsom ineens te worden voldaan. Villa Services dient deze betaling binnen 7 dagen te hebben ontvangen. Bij boekingen binnen 4 weken voorafgaand aan de huurperiode dienen de volledige huursom en de waarborgsom met spoed naar Villa Services te worden overgeboekt. Villa Services dient deze betaling binnen 3 dagen te hebben ontvangen.

Bij niet tijdige betalingen is Villa Services gerechtigd de gereserveerde, dan wel geboekte vakantiehuizen te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

Kopie identiteitsbewijs

In Spanje is het bij wet verplicht dat van iedere persoon van 16 jaar of ouder die in Spanje overnacht een geldig identiteitsbewijs wordt geregistreerd. Nadat uw boekingsaanvraag is afgehandeld, zullen wij u per email om een kopie of een foto van de identiteitsbewijzen vragen. U kunt de kopieën of foto´s vervolgens per email naar ons toesturen. Hierbij is het u toegestaan om de foto onherkenbaar te maken en uw burgerservicenummer door te strepen. Na afloop van uw verblijf worden deze kopieën of foto´s uit ons systeem verwijderd.

De huurdersinformatie

Ongeveer 3 weken voor aanvang van de huurperiode ontvangt u een bericht per email met de huurdersinformatie.

Daarin staat vermeld:

– informatie over de sleuteloverdracht

– een routebeschrijving

– de contactgegevens van de beheerder van uw vakantiehuis

– aanvullende informatie

De incheck- en uitchecktijden

Op de eerste dag van de huurperiode kunt u de sleutel ophalen vanaf 16.00 uur. In de huurdersinformatie staat vermeld waar u de sleutel kunt ophalen; een routebeschrijving wordt bij de huurdersinformatie voor u bijgevoegd.

Op de dag van vertrek dient u de woning voor 10.00 uur te verlaten. Het vakantiehuis wordt schoon aan u opgeleverd, en u dient het vakantiehuis ook weer schoon achter te laten. De vaat dient schoon te zijn en opgeborgen in de kast en het vuilnis dient te zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde vuilcontainers aan de openbare weg.

Wijzigingen
Indien u in uw reservering of boeking een wijziging wenst aan te brengen, dan kunt u een verzoek hiertoe naar ons e-mailen. Indien wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen, dan ontvangt u van ons een bevestiging van de wijziging per email. De hieraan verbonden kosten bedragen ten minste 39,- euro.

Niet beschikbaarheid van het vakantiehuis
Indien het geboekte vakantiehuis niet beschikbaar is of niet beschikbaar zal zijn, of waarschijnlijk niet beschikbaar zal zijn gedurende de huurperiode door omstandigheden waardoor nakoming door de eigenaar, verhuurder of Villa Services in redelijkheid niet kan worden verlangd (zoals bijvoorbeeld bij: grote schade als gevolg van brand, grote schade als gevolg van een ramp, grote schade als gevolg van een inbraak, verkoop van de woning, inbeslagname van de woning, overlijden van de eigenaar, dubbele boeking, etc.), dan is Villa Services gerechtigd om de overeenkomst te annuleren op grond van niet beschikbaarheid van het vakantiehuis. Indien Villa Services de overeenkomst annuleert op grond van niet beschikbaarheid van het vakantiehuis, dan kan Villa Services maximaal aansprakelijk worden gesteld voor het terugbetalen van de reeds betaalde huursom. Villa Services is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor het vergoeden van enige andere schade dan het terugbetalen van de reeds betaalde huursom. De huurder heeft geen recht op vergoeding van schade anders dan de reeds aan Villa Services betaalde huursom.

Indien het vakantiehuis niet beschikbaar is, dan zal Villa Services indien mogelijk proberen om een ander vakantiehuis voor de huurder te regelen. Indien de huurder het nieuwe vakantiehuis accepteert als vervanging van het niet beschikbare vakantiehuis, dan vervalt voor de huurder iedere aanspraak op een vergoeding tenzij op het moment van deze wijziging anders is overeengekomen.

Annulering

Indien de huurder een boekingsaanvraag heeft ingediend en deze is door Villa Services bevestigd, dan is er sprake van een boekingsovereenkomst. Deze overeenkomst kan niet kosteloos door de huurder worden geannuleerd. Bij online afgesloten overeenkomsten van verblijf is er geen sprake van een wettelijke bedenktermijn. Als de huurder de boeking toch annuleert, dan worden er annuleringskosten in rekening gebracht. Annulering door de huurder dient per email te geschieden.

Bij annulering meer dan 7 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 35% van de huursom in rekening gebracht. Bij annulering 7 weken of minder voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom in rekening gebracht.

Villa Services heeft het recht te annuleren indien de huurder in verzuim is gebleken. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de annuleringskosten.

Verzekeringen
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om goed verzekerd op vakantie te gaan. Indien nodig, dienen de huurders zelf aanvullende verzekeringen te af te sluiten.

Locatie
Op de website is een indicatieve locatie van de vakantiehuizen weergegeven op een kaart. Deze op de kaart weergegeven locaties zijn slechts indicatief. De weergegeven locaties zijn, zeker indien op de kaart wordt ingezoomd, niet de werkelijke locatie van de vakantiehuizen. De meeste eigenaren wensen in het kader van de privacy en de veiligheid niet dat de exacte locatie wordt weergegeven. Villa Services is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van een op de kaart weergegeven locatie welke niet overeenstemt met de werkelijke locatie.

Aantal personen
Bij de beschrijving van de vakantiehuizen staat het aantal personen vermeld. Dit is het maximale aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal mag in geen geval worden overschreden, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van Villa Services of de eigenaar. Bij overtreding van dit verbod kan aan de huurder de verdere toegang tot het vakantiehuis worden ontzegd zonder dat deze aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de huursom. Bovendien kunnen aan de huurder extra kosten worden opgelegd. De eigenaar en/of Villa Services zijn gerechtigd om de hoogte van deze extra kosten te bepalen en zijn tevens gerechtigd om deze extra kosten met de waarborgsom te verrekenen.

Zwembaden
De meeste zwembaden zijn te gebruiken tussen medio mei en eind september. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Villa Services is niet aansprakelijk voor de openingstijden en openingsdatums van zwembaden. Villa Services is niet aansprakelijk voor enige schade hierdoor, of hiermede verband houdende, geleden.

De zwembaden worden van mei tot eind september onderhouden. Helaas kan er altijd iets misgaan waardoor het water in het zwembad onhelder wordt. Villa Services is niet aansprakelijk voor het onhelder geraken van het water in het zwembad.

De huurder dient zelf te zorgen voor toezicht op kinderen en andere personen die van het zwembad gebruik kunnen maken. Villa Services is niet aansprakelijk voor de veiligheid van kinderen of andere personen die niet goed kunnen zwemmen. Als bij de beschrijving van het vakantiehuis niet staat vermeld dat het zwembad kan worden omheind, dan kan het zwembad niet worden omheind.

Wifi Internet

Bij de meeste vakantiehuizen staat aangegeven dat er een wifi internet verbinding aanwezig is. Het wifi internet wordt als een gratis extra dienst aangeboden en is geen onderdeel van de huurovereenkomst. De goede werking van het wifi internet is afhankelijk van derden en kan niet door Villa Services worden gegarandeerd ondanks dat is aangegeven dat het wel aanwezig is. Villa Services is niet aansprakelijk voor het goed functioneren van de wifi internetverbinding.

Huisdieren
Het meenemen van een huisdier is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van Villa Services of van de eigenaar. U kunt deze toestemming aanvragen bij Villa Services. Bij de meeste vakantiehuizen is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen en zal er dus ook geen toestemming worden verstrekt. Indien het wel is toegestaan, dan is dit aan voorwaarden gebonden waarbij er soms ook extra kosten worden gerekend.

Bedden

Bedden zijn in Spanje kleiner dan in Nederland. In Spanje is een normale lengte van een bed 1,80 – 1,90 meter. Een tweepersoonsbed is in Spanje veelal 1,35 – 1,60 meter breed. Hieraan kunnen wij helaas geen verandering brengen. In Spanje zijn de mensen (in het algemeen) nu eenmaal kleiner dan in Nederland met als gevolg dat ook de bedden kleiner zijn. Wij beschouwen dit als algemeen bekende informatie. Indien u een vakantiehuis bij ons boekt, dan bent u hiermee akkoord.

Indien u een huis wilt huren waarin grotere bedden zijn, dan dient u dit voorafgaande aan uw boeking aan ons kenbaar te maken. Als u voorafgaande aan uw boeking een huis selecteert, dan kunt u bij ons een aanvraag indienen wat de maten van de bedden zijn. Vervolgens zullen wij de maten voor u opvragen en u indien mogelijk daarover informeren.

Als uw boeking eenmaal tot stand is gekomen, dan kan de boeking niet worden geannuleerd wegens te kleine bedden. Ook kunnen wij klachten over te kleine bedden niet in behandeling nemen.

Prijswijziging

Villa Services is gerechtigd om de huurprijzen zoals gepubliceerd op de website te allen tijde te wijzigen. Indien een huurprijs van een reeds geboekt vakantiehuis wordt verhoogd leidt dit niet tot de verplichting van de huurder die het vakantiehuis reeds heeft geboekt om het verschil bij te betalen. Indien een huurprijs van een reeds geboekt vakantiehuis wordt verlaagd, leidt dit niet tot de verplichting van Villa Services om het verschil aan de huurder die het vakantiehuis reeds heeft geboekt te vergoeden.

Verplichtingen huurders
De huurder heeft een zorgplicht voor het vakantiehuis. De huurder dient het vakantiehuis in dezelfde staat achter te laten, zoals hij deze bij aanvang van de huurperiode heeft aangetroffen. De huurder wordt geacht bij aankomst het vakantiehuis te inspecteren. Indien de huurder een schade opmerkt welke reeds aanwezig was op het moment van het betrekken van het vakantiehuis, dan is de huurder verplicht om deze schade direct te melden bij de beheerder. Als de huurder het nalaat om deze schade te melden en deze schade was nog niet bekend bij de beheerder dan wordt de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld.

De voor een vakantiehuis geldende huisreglementen, reglementen van een appartementencomplex, reglementen van een vereniging van eigenaren en / of reglementen van een urbanisatie dienen door de huurders strikt te worden nagekomen.

Het is te allen tijde, doch in ieder geval tussen 23.00 uur en 08.00 uur verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar en zijn gemachtigden het recht om de huurovereenkomst per direct op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

Het plaatsen van caravans, campers, tenten, en vergelijkbare zaken op de grond behorende bij het vakantiehuis of in de nabijheid daarvan, is zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar uitdrukkelijk verboden. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar het recht om de huurovereenkomst pre direct op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

Het is uitdrukkelijk verboden om zowel binnen in de vakantiehuizen als in de bij de vakantiehuizen behorende tuinen en terreinen foto’s en/of filmopnames te maken met een pornografisch karakter. Het overtreden van dit verbod geeft de eigenaar en zijn gemachtigden het recht om de huurovereenkomst per direct op te zeggen, zonder (gedeeltelijke) restitutie van de huursom. Bovendien is het uitdrukkelijk verboden om foto’s en/of filmmateriaal met een pornografisch karakter welke zijn gemaakt en/of opgenomen in de vakantiehuizen en/of in de bij de vakantiehuizen behorende tuinen en terreinen te publiceren op welke wijze dan ook. Bij overtreding van dit verbod is de huurder aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

De huurder zal de eigenaar, de beheerder en degenen daartoe door een van hen gemachtigd toestaan het terrein behorende bij het gehuurde vakantiehuis te betreden voor het doen van onderhoudswerkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn het toelaten van de tuinman, de loodgieter en het toelaten van personeel dat zorgt voor de reiniging van zwembaden.

De huurder zal de eigenaar en de beheerder tijdens de huurperiode toestaan de woning te betreden voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties. De mate van noodzaak is ter beoordeling van de eigenaar en de beheerder.

Aansprakelijkheid huurders
De huurder is verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor het gehuurde vakantiehuis. De huurder zal alle schade aan het huis, veroorzaakt door de huurder zelf, door medehuurders of eventuele bezoekers geheel vergoeden, terstond aan de eigenaar of de beheerder. Een door de huurder geconstateerde schade dient direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld.

Indien de schade is ontstaan gedurende de huurperiode, zal deze schade aan de huurder worden toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien deze schade de hoogte van de waarborgsom te boven gaat, is de huurder verplicht het meerdere alsnog te betalen. De vaststelling van de schade na het vertrek van de huurder, verminderen de aansprakelijkheid van de huurder niet. Onder schade wordt mede verstaan schade als gevolg van, of verband houdende met beschadiging, vernieling, breuk, vermissing, brand, diefstal, verduistering, etc.

De huurder is verantwoordelijk voor alle sleutels die aan hem of haar zijn overhandigd. Voor het verlies van een of meer sleutels worden vervangingskosten gerekend per sleutel(s) vermeerderd met eventuele kosten voor een slotenmaker. Indien een of meer sleutels van buitendeuren worden vermist, dan is de huurder tevens aansprakelijk voor de vervangingskosten vermeerderd met de kosten voor een slotenmaker. Indien een of meer sleutels aan de binnenkant van een deur worden gelaten waardoor er geen toegang meer is vanaf buiten, dan worden de vervangingskosten van de sloten in rekening gebracht vermeerderd met de kosten voor een slotenmaker.

In bijna alle vakantiehuizen is een televisie aanwezig. Soms is er zelfs een satelliet televisie aanwezig. De huurder is niet gerechtigd om deze televisiezenders opnieuw in te stellen. Indien de ingestelde televisie zenders verloren gaan, zal een technicus het vakantiehuis dienen te bezoeken om deze zenders opnieuw in te stellen. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van deze technicus.

Indien de vergoeding voor de schade ter plekke niet in zijn geheel wordt voldaan, blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor het resterende deel van de schade. Alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld incassokosten en gerechtelijke kosten, komen eveneens voor rekening van de huurder.

Villa Services acht het van groot belang dat de huurder een WA-verzekering heeft afgesloten.

Aansprakelijkheid Villa Services
Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van via Villa Services verhuurde vakantiehuizen.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door eigenaren, verhuurders, beheerders of hun vertegenwoordigers van vakantiehuizen voor welke Villa Services bemiddelt.

Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van huurders gedurende of verband houdende met hun verblijf in het gehuurde vakantiehuis. Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken welke huurders in houderschap hebben, gedurende of verband houdende met hun verblijf in het gehuurde vakantiehuis. Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden gedurende of verband houdende met hun verblijf in het gehuurde vakantiehuis. Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van huurders of van derden welke is toegebracht of veroorzaakt door het huis en de bijbehorende roerende en onroerende goederen.

Villa Services is niet aansprakelijk voor schade aan personen gedurende of verband houdende met hun verblijf in het gehuurde vakantiehuis.

Kennelijke fouten of vergissingen op deze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de beschrijving of de huurprijs van vakantiehuizen, zijn niet bindend voor Villa Services.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of rondom het vakantiehuis, hetzij aangebracht door de eigenaar, hetzij veroorzaakt door andere buiten de schuld van Villa Services gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, vernieling of natuurrampen.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overlast als gevolg van bouwwerkzaamheden in de omgeving van het vakantiehuis. Indien de huurder overlast ondervindt of kan gaan ondervinden als gevolg van bouwwerkzaamheden in de omgeving van het vakantiehuis dan kan Villa Services niet aansprakelijk worden gesteld voor het retourneren van de huursom, noch voor het retourneren van een deel daarvan, noch voor welke andere schade ook die hier het gevolg van is of hiermee in verband staat.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een foutief omschreven of foutief vermelde locatie van een vakantiehuis. Dit geldt zowel voor de omschrijving van de locatie, als voor de weergave van de locatie van het vakantiehuis op de kaart. De weergave van de locatie van een vakantiehuis op de kaart is slechts een indicatie van de locatie, het hoeft niet de werkelijke locatie te zijn.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van insecten en/of ongedierte in het vakantiehuis of in de omgeving van het vakantiehuis. Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de aanwezigheid van insecten en/of ongedierte in het vakantiehuis of in de omgeving van het vakantiehuis. Voorbeelden van insecten en/of ongedierte: mieren, muggen, kakkerlakken, spinnen.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het buiten werking geraken van technische apparatuur en het uitvallen van stroom en/of watervoorziening. Het uitvallen van stroom en/of watervoorziening komt in Spanje helaas regelmatig voor, en kan soms zelfs meer dan een dag duren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Villa Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de dienstverlening van derden.

In ieder geval zal door de huurder geen grotere schade geclaimd worden dan de door huurder betaalde huursom.

In ieder geval zal door de eigenaar, de verhuurder, de beheerder en/of hun vertegenwoordigers geen grotere schade geclaimd worden dan de door de verhuurder ontvangen dan wel te ontvangen huursom.

Klachten
Indien de huurder een klacht heeft over het vakantiehuis, dan dient de huurder de klacht binnen 24 uur te melden bij de eigenaar of de beheerder ter plaatse. De eigenaar of de beheerder ter plaatse is het eerste aanspreekpunt, en hem of haar moet de mogelijkheid worden geboden om de klacht binnen redelijke termijn te verhelpen. Indien de klacht door de eigenaar of de beheerder niet bevredigend wordt opgelost, dan dient de huurder contact op te nemen met Villa Services. Wij zullen onze uiterste best doen om, in overleg met de eigenaar of de beheerder, een oplossing te bedenken. Mocht ook dit niet lukken en u hebt nog steeds gegronde klachten, dan dient u die tijdens uw verblijf schriftelijk uw klacht in te dienen bij de eigenaar of de beheerder ter plaatse. Tevens dient u de klacht bij terugkomst in Nederland binnen twee weken aan Villa Services te melden. Indien de hierboven weergegeven procedure niet wordt gevolgd of indien de termijnen worden overschreden, dan kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

Indien u het gehuurde vakantiehuis verlaat zonder voorafgaande toestemming van Villa Services, dan verliest u alle rechten op een eventuele schadevergoeding. Verder kunnen klachten die zijn ingediend na het beeïndigen van de huurperiode niet in behandeling worden genomen.

Villa Services is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de betaalde huursom.

Vrijwaring
Indien Villa Services aansprakelijk wordt gesteld en schadeplichtig is, van welke aard en omvang dan ook, aan de eigenaar, de verhuurder of de beheerder als gevolg van of verband houdende met het verblijf van de huurder(s) in de vakantiewoning waarbij schade aan de vakantiewoning, de inboedel, andere zaken of rechten zijn ontstaan, vrijwaart de huurder Villa Services van deze verplichting.

Indien Villa Services aansprakelijk wordt gesteld en schadeplichtig is, van welke aard en omvang dan ook, aan derden als gevolg van, door of verband houdende met het verblijf van de huurder(s) in de vakantiewoning waarbij schade aan zaken of rechten van derden zijn ontstaan, vrijwaart de huurder Villa Services van deze verplichting.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen met Villa Services.

Alle geschillen waarbij Villa Services betrokken is zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ons aanbod

 • Meer dan 100 vakantie Villa's te huur
 • Villa´s met privé-zwembad en modern interieur
 • Zeer zorgvuldige selectie
 • Veel foto's en duidelijke beschrijving

Veilig en betrouwbaar boeken

 • U boekt bij een Nederlands bedrijf
 • Meer dan 10 jaar ervaring en aangesloten bij de SGR
 • Wij kennen de eigenaar of beheerder persoonlijk
 • Een Villa adviseur helpt u bij het boeken