Privacy

Villa Services gaat respectvol en vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie van de gebruikers van deze website, dit in overeenstemming met de wetgeving. Wij dragen er zorg voor uw persoonlijke informatie veilig te bewaren. Villa Services verzamelt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de door ons aangeboden diensten. In deze privacyverklaring vermelden wij welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Indien er gebruik wordt gemaakt van onze website en/of van diensten welke middels onze website worden aangeboden, dan gaan wij ervan uit dat de gebruiker ons privacybeleid heeft gelezen en daarmee akkoord is gegaan. Naast het privacybeleid zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing.

Cookies
Om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken wordt er gebruik gemaakt van cookies. Door gebruik van cookies kunnen bijvoorbeeld formulieren gemakkelijker worden ingevuld en kunnen uw voorkeuren worden geregistreerd. Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver uw ip-adres. Het is voor ons mogelijk om inzage te verkrijgen in de pagina’s die u op onze website hebt geraadpleegd. Wij kunnen hierdoor onze website verbeteren op basis van informatie die door de browser wordt verstuurd. Tevens kunnen wij middels deze informatie ervoor zorgen dat onze website toegankelijker wordt op het internet. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Wij maken geen gebruik van cookies waarmee derden aan u diensten of producten kunnen aanbieden. Indien u wenst dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen bij uw browser. Houdt u er dan wel rekening mee dat onze website dan mogelijkerwijs niet meer optimaal functioneert.

Gebruik gegevens
Door gebruik te maken van onze diensten verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in het kader van het tot stand laten komen van en/of afhandelen van uw (boekings-)aanvraag.

Contact aanvraag of Informatie aanvraag
Bij een contact aanvraag of een informatieaanvraag verkrijgen wij van u de volgende gegevens:
– voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer en eventueel: aantal personen, leeftijden van de personen

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw (aan-)vraag behandelen en eventueel voor uw gezelschap geschikte vakantiehuizen proberen te vinden.

Boekingsaanvraag
Bij een boekingsaanvraag verkrijgen wij van u de volgende gegevens:
– voornaam, achternaam, adres, leeftijd, geslacht, e-mail, telefoonnummer
– uw betalingsgegevens
– paspoortgegevens van de personen die in het vakantiehuis overnachten

– vluchtgegevens, aankomstinformatie en vertrekinformatie

Uw naam, adres, leeftijd, geslacht en uw contactgegevens gebruiken wij om de boekingsbevestiging, de factuur en de huurdersinformatie naar u te verzenden. Ook kunnen deze gegevens aan de eigenaar en de beheerder worden doorgegeven opdat ook zij contact met u kunnen opnemen aangaande uw verblijf.

Indien wij van u een betaling ontvangen, dan kunnen wij de gegevens van uw bankrekening gebruiken om retourbetalingen (bijvoorbeeld van de waarborgsom) aan u te doen.

Op grond van spaanse wetgeving is het voor personen die in Spanje overnachten verplicht om de paspoortgegevens aan de spaanse overheid te verschaffen. Indien er een boeking tot stand komt, dan zullen wij uw paspoortgegevens opvragen welke aan de spaanse overheid worden doorgegeven. U kunt dit vergelijken met een overnachting in een hotel, waarbij er in Spanje ook altijd een kopie van het paspoort wordt gemaakt.

Om uw incheck en uitcheck bij het vakantiehuis zo goed als mogelijk te laten verlopen dienen wij te beschikken over uw vluchtgegevens, uw aankomstinformatie en uw vertrekinformatie. Deze gegevens kunnen wij aan de eigenaar en/of de beheerder van uw vakantiehuis doorgeven, opdat zij uw incheck en uitcheck kunnen inplannen en daartoe voorbereidingshandelingen kunnen verrichten.

De persoonsgegevens welke wij van u verkrijgen zullen dus worden gebruikt in het kader van het behandelen van uw vragen en/of opmerkingen en/of het afhandelen van uw boeking. De persoonsgegevens zullen worden bewaard voor de periode die de geldende regelgeving voorschrijft. Villa Services zal uw persoonsgegevens in geen geval doorverkopen aan of delen met niet bij de boeking betrokken partijen, met uitzondering van de spaanse overheid en tenzij wij daartoe wettelijk worden verplicht.

Reviews
Bij een boeking kunnen wij na afloop van de huurperiode onze klanten verzoeken om een review te geven. Indien u hierop reageert en u dus een review geeft dan kan deze review door ons worden gepubliceerd met vermelding van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om anoniem een review te geven, in welk geval wij uw naam niet zullen vermelden.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om het risico op ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Bewaar termijn
De hierboven beschreven persoonsgegevens kunnen door ons worden bewaard tot maximaal drie jaren na afloop van de huurperiode. De gegevens worden vervolgens uit onze bestanden verwijderd, tenzij er voor ons een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren. Voor betalingsgegevens hebben wij de plicht om deze gedurende zeven jaren te bewaren.

Wijziging
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen.

Contact
Indien u inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst, dan kunt u contact met ons opnemen.
Indien u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, dan kunt u ook contact met ons opnemen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij informeren u dat indien u een klacht hebt over ons privacybeleid u ook het recht hebt om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website behoort toe aan:
Villa Services
Tel.: 0031 294 76 40 40

Ons aanbod

  • Meer dan 100 vakantie Villa's te huur
  • Villa´s met privé-zwembad en modern interieur
  • Zeer zorgvuldige selectie
  • Veel foto's en duidelijke beschrijving

Veilig en betrouwbaar boeken

  • U boekt bij een Nederlands bedrijf
  • Meer dan 10 jaar ervaring en aangesloten bij de SGR
  • Wij kennen de eigenaar of beheerder persoonlijk
  • Een Villa adviseur helpt u bij het boeken